Grupuri de lucru

Amenajarea cursurilor de ape de cele mai multe ori implică intervenții de pe și pe terenurile imediat învecinate. Problema pe care am observat-o în România până acum este că rareori a existat corelare între proprietarii terenurilor, proprietarii de lângă apă întorcându-și literalmente spatele către apă. De aceea încercăm să contribuim pentru o mai bună practică în dezvoltarea proiectelor în legătură cu apa.

Au avut loc două grupuri de de lucru. La cel din 9 decembrie 2022 au fost prezenți: dir. ABA Mureș dl. Cosmin Pop, dir. SGA Mureș ing. Ovidiu Ianculescu,  din partea SH Reghin, șef  sistem hidrotehnic  dl. Mircea Rotariu și dl. Dumitru Moldovan, din partea Municipiului Reghin dl. Gál Előd, din partea asociației Unda Verde, ing. Radu Oltean și arh. Klaus Birthler și au fost stabilite următoare lucrări de realizat în perioada Ianuarie-aprilie 2023. Ordinea de intervenție a fost stabilită după cum urmează:

Lucrările ce îi revin ABA Mureș în colaborare cu Municipiul Reghin în perioada ianuarie-martie:

  • Tăieri de arbori. Au fost agreate următoarele principii: 1.se vor elimina arborii înclinați ce împiedică întreținerea cu utilaje a albiei minore; 2.Pentru fiecare arbore eliminat să fie plantat pe mal cel puțin un arbore specific zonelor umede prin contribuția Municipiului Reghin. Documentația pentru eliminare va fi realizată de Municipiul Reghin prin ing. Călin Albu.

Lucrările ce îi revin ABA Mureș în  perioada ianuarie-martie, pe segmentul între zonele 1-7 din imaginile anexă:

  • Decolmatări în albia minoră
  • Taluzări și însămânțări de maluri
  • Cleionaje (împletituri de nuiele) cu rol de stabilizare a malului până la formarea rădăcinilor a vegetației ripariene pe o lungime medie de 2km.

Lucrările ce îi revin Municipiului Reghin:

  • În  perioada martie-aprilie 2023- plantări de arbori  specifici zonelor umede în locurile indicate în studiile de soluție, în colaborare  cu ing.  Călin Albu din partea Mun. Reghin și Asociați Unda Verde.
  • Aprilie-iunie 2023 amplasarea de debarcadere pe terenul Municipiului Reghin, adiacent albiei minore în zonele 1, 2, 3, 4, 7 și 8.
  • Lucrări de întreținere a malurilor conform studiilor de soluție pentru zonele 1-8. Este recomandată achiziția de servicii pentru studii de soluție de la un ing. peisagist cu experiență în amenajarea zonelor umede. Menționăm faptul că asociația noastră a elaborat un exemplu de studiu de soluție pentru zona nr. 4, prezentat la Grupul de Lucru nr. 1. Unele lucrări cum ar fi podețul pietonal demontabil peste Pârâul Trandafirilor, din zona 5 ar fi necesară autorizația de construire.

Pentru accesibilizarea Canalului Morii în zona intravilan a Municipiului Reghin am propus 8 zone de intervenție care ar necesita acceptul și bugetarea de către Municipiul Reghin pentru anul 2023.