Ștrec- trăiri pe Valea Gurghiului

Locuitorii văii Gurghiului cunosc Ștrec-ul ca fiind vechea cale ferată de la Reghin la Lăpușna. Astăzi a rămas doar terasamentul practicabil aproape în întregime între Reghin și Ibănești-Pădure.

Ștrec-ul traversează peisaje fabuloase de setjari seculari, areale salifere într-un peisaj preindustrial, ce nu mai pot fi văzut în Europa occidentală.

Ce facem

Harta vie a Văii Gurghiului

https://observator.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cac022f432224ff2b798276f678ec595

Colectăm date prin ”crowdmapping” despre atracții pe Valea Gurghiului, le analizăm și le publicăm pe această hartă. Scrie-ne dacă cunoști atracții care merită promovate.

Promovăm acele servicii turistice care respectă patrimoniul natural, patrimoniul și peisajul cultural și sunt disponibile constant sau cu recurență cu prețuri constante cel puțin pe timp de un an.

Înregistrează-te aici
ca producător sau furnizor

Analizăm Ștrec-ul

În anul 2019 am analizat infrastructura fostei CFF (Cale Ferată Forestieră), am cules date spațiale pentru proiectele de infrastructură cicloturistică. Fiindcă pe teritoriul comunei Solovăstru o mare parte din terasament a fost transformat în accese pentru noile construcții, am analizat exclusiv segmentul de la limita comunei Solovăstru până în comuna Ibănești-Pădure.

Aducem soluții

Sprijinim autoritățile publice și inițiativele private, cu informații de specialitate din domeniul construcțiilor, arhitecturii, urbanismului și a peisajului pentru investițiile care dezvoltă turismul durabil pe Valea Gurghiului.