Pământ nou

Patrimoniul natural și cultural pot fi resurse inepuizabile dacă ne îngrijm de exploatarea lor durabilă. Analizăm economia, societatea, cultura și mediul dintr-un teritoriu pe baza cărora creem noi viziuni bazându în primul rând pe aceste resurse locale.