Tudor durabil

Am facilitatat atragerea expertizei internaționale prin facultarea de arhitectură de la Strassbourg pentru concepte de regenerarea urbană a cartierului Tudor Vladimirescu din Târgu Mureș de-a lungul pârâului Pocloș. 2016.

We facilitated international expertise for urban regeneration concepts of the Tudor neighbourhood in Târgu Mureș.2016.